AVI-forum: vraag en antwoord over de nieuwe AVI-bepaling

Het nieuwe AVI-systeem gaat geleidelijk het oude vervangen. Dit zal logischerwijs een pak vragen met zich meebrengen. Dit forum stelt u in staat om deze vragen te stellen. Lieven Coppens, beheerder van het forum, alsook de andere forum-lezers kunnen meehelpen bij het beantwoorden van uw vraag.

Terug naar onderwerpen
Over normen
Jan Coenegrachts: Over normen
06-11-2010 13:41
Ik begrijp het nog altijd niet goed. Komen er nu Vlaamse normen of niet? Ik kan me moeilijk voorstellen dat men voor Vlaanderen nu andere normen voor tijd en nauwkeurigheid gaat berekenen. Ik heb ook nooit begrepen waarom Wini Boonen dat gedaan heeft voor de AVI-kaarten van 1994.
re: Over normen door Lieven Coppens
06-11-2010 16:25
#1
Jan, eerst even iets verduidelijken aan de hand van de AVI-kaarten uit 1994. Daar had je van bij het begin, dus ook in de originele handleiding van 1994, twee soorten normen. Eerst en vooral had je de afbreeknormen voor tijd en aantal fouten, op basis waarvan je kon bepalen of een leerling een niveau goed, voldoende of onvoldoende beheerste. Dit zijn de meest gekende en meest gebruikte normen. Daarnaast had je ook leeftijdsnormen. Die vond je in de originele handleiding op de bladzijde 26. Deze moesten toelaten de individuele leesprestatie van een leerling te situeren ten opzichte van zijn klasgenoten.
De Nederlander Struiksma ging niet akkoord met de indeling in goed, voldoende en onvoldoende die je kreeg aan de hand van de afbreeknormen voor tijd en aantal fouten. Volgens hem had men geen boodschap aan het verschil tussen goed en voldoende beheerst. Voor was dat hetzelfde: het beheersingsniveau. Hij wou weten op welk niveau leerlingen die een onvoldoende haalden dan wel mochten oefenen en aan welke niveaus diezelfde leerling nog niet toe was. Dit bracht hem ertoe om de afbreeknormen voor tijd en aantal fouten te verfijnen voor het oorspronkelijke onvoldoende-niveau. Hij deelde het op die manier in, in een instructieniveau (hier moet het kind op oefenen) en frustratieniveau (hier is het kind nog niet aan toe).
Wini Boonen gebruikte om de Vlaamse leeftijdsnormen te kunnen berekenen in haar onderzoek de afbreeknormen voor tijd en aantal fouten van de Nederlander Struiksma (dit kun je in detail nakijken in mijn Nieuwsbrief Leren 60 op www.nieuwsbriefleren.be). En hier precies is in Vlaanderen de verwarring ontstaan. Niet in het minst omdat er bij haar boek een bundel was met scoreformulieren waarop de afbreeknormen voor tijd en aantal fouten van Struiksma gebruikt werden. Veel scholen hebben de indeling in beheersings-, instructie en frustratieniveau uit het boek van Wini Boonen overgenomen, in de overtuiging dat dit veel mildere, Vlaamse normen waren. Welnu, dat is niet zo: het was de indeling die men kreeg op basis van de Nederlandse afbreeknormen zoals ze door Struiksma waren opgesteld. De eigenlijke Vlaamse leeftijdsnormen zoals ze berekend werden door Wini Boonen vind je in haar boek op de bladzijden 61 tot en met 68. Deze Vlaamse leeftijdsnormen waren trouwens overwegend één niveau strenger dan de Nederlandse uit de originele KPC-handleiding.
Sinds eind oktober 2010 is het zeker. Er zouden opnieuw Vlaamse leeftijdsnormen komen. Deze zijn zeker handig als objectieve maat om een leesachterstand te bewijzen (vb. in functie van terugbetaling logopedie, inschrijfbaarheid in een revalidatiecentrum, ...). Alleen is het de vraag of deze op termijn tot op de scholen zullen geraken, laat staan daar gebruikt worden. Ook bij de AVI-kaarten uit 1994 was het immers zo dat de scholen bleven bij de Nederlandse indelingen in goed, voldoende, onvoldoende uit de originele handleiding of beheersingsniveau , instructieniveau, frustratieniveau van Struiksma al dan niet uit het boek van Wini Boonen.
re: Over normen door Jan Coenegrachts
07-11-2010 14:05
#2
Dankjewel voor jouw uitgebreide antwoord! Wij hebben inderdaad nog nooit de leeftijdsnormen gebruikt, wel de afbreeknormen voor tijd en aantal fouten zoals die in het boek van Wini Boonen staan. Ik had niet door dat het eigenlijk over de Nederlandse afbreeknormen van Struiksma ging.
re: Over normen door Cours Françoise
29-11-2010 11:04
#3
Kunnen wij de Hollandse normen (2010) gebruiken om een kwantitatieve beoordeling te doen bij onze Vlaamse kinderen?
re: Over normen door Lieven Coppens
07-12-2010 18:11
#4
Françoise, ik veronderstel dat je het hier hebt over de tabellen uit bijlage 1 bij de AVI-leeskaarten, waar je op basis van de gelezen tijd een onderscheid kunt maken tussen de 25% zwakste lezers, de middenmoot en de 25% sterkste lezers? Afgaande op de verschillen tussen de Nederlandse en Vlaamse prestatienormen bij de AVI-kaarten uit 1994, waar de Vlaamse prestatienormen van Wini Boonen gemiddeld 1 niveau hoger lager dan de Nederlandse, zou ik voorzichtig ja zeggen. Ja, omdat de Vlaamse normen, in tegenstelling tot wat men altijd beweerde, strenger waren (zie Nieuwsbrief Leren 60 op www.nieuwsbriefleren.be) dan de Nederlandse. Tegelijk zou ik toch tot voorzichtigheid aanmanen: het is niet omdat dit in 2000 zo was, dat dit nu bij de nieuwe AVI-procedure ook zo zal zijn. Daarvoor is het wachten op de Vlaamse normering, die er nu toch wel lijkt te zullen komen. Is dat dan ook zo, dan moet je wel beseffen dat het werken met de Nederlandse prestatienormen een geflateerd resultaat zal geven. Dit kan voor sommige leerlingen ertoe leiden dat ze niet de hulp zullen krijgen die ze misschien wel nodig hebben...
De resultaten van het PISA-onderzoek 2009, dat in het teken stond van de leesvaardigheid, zullen hier zeker al enige verduidelijking kunnen geven. In de edities van 2003 en 2006 deden de Vlaamse kinderen het op het vlak van lezen opvallend beter dan de Nederlandse. Eens zien of het nu ook zo is. De resultaten van PISA 2009 worden trouwens deze maand vrij gegeven.
re: Over normen door orahacifpuyo
09-03-2017 2:36
#5
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
re: Over normen door eritolokoh
09-03-2017 2:52
#6
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
re: Over normen door axietujaj
09-03-2017 3:30
#7
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
re: Over normen door osbulegoddej
09-03-2017 21:25
#8
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
re: Over normen door aneqixawofila
09-03-2017 21:49
#9
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
re: Over normen door oakuqivesuye
10-03-2017 3:54
#10
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
re: Over normen door akebigeveyyae
11-03-2017 3:15
#11
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
re: Over normen door orahelisaq
11-03-2017 14:46
#12
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
re: Over normen door ibogugaqe
12-03-2017 4:35
#13
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
re: Over normen door ejowaexiciwac
13-03-2017 2:41
#14
[url=http://without-prescription-buyretin-a.net/]without-prescription-buyretin-a.net.ankor[/url] doxycycline100mgbuy.com.ankor http://cialistadalafillowest-price.net/
Reactie plaatsen
Naam+voornaam *
Email *
Reactie
*
Verificatie
*
* - verplichte velden