AVI-forum: vraag en antwoord over de nieuwe AVI-bepaling

Het nieuwe AVI-systeem gaat geleidelijk het oude vervangen. Dit zal logischerwijs een pak vragen met zich meebrengen. Dit forum stelt u in staat om deze vragen te stellen. Lieven Coppens, beheerder van het forum, alsook de andere forum-lezers kunnen meehelpen bij het beantwoorden van uw vraag.

Terug naar onderwerpen
Wie zal dat betalen?
Jan Coenegrachts: Wie zal dat betalen?
02-05-2012 21:10
Stel dat er uiteindelijk toch Vlaamse normen komen, moeten wij daarvoor dan betalen? Ik (en samen met mij veel collega's) ben daar helemaal niet toe bereid: de investering is al groot genoeg. Persoonlijk vind ik dat deze ons gratis ter beschikking moeten worden gesteld.
re: Wie zal dat betalen? door Dewaele Joran
03-05-2012 14:51
#1
Groot gelijk! Laat de mensen die riepen om een Vlaamse normering hier maar voor betalen. De schoolbudgetten zijn al krap genoeg bemeten!
re: Wie zal dat betalen? door Lieven Coppens
06-05-2012 21:06
#2
Jullie beiden staan zeker niet alleen met deze overtuiging. Geregeld hoor ik van scholen dat zij niet bereid zijn om extra te betalen voor de eventuele Vlaamse normen van de AVI-procedure. De hap die deze procedure uit het schoolbudget neemt is inderdaad vrij groot, zeker als je in één keer alle materialen die al voorhanden zijn aankoopt. Je zou verwachten dat men de eventuele Vlaamse normen gratis of tegen kopieerprijs ter beschikking zou stellen van de scholen die de materialen aankochten. Veel mensen kijken daarvoor naar het Nederlandse Cito of de Vlaamse verdeler van de AVI-procedure, met name Abimo. Deze beide organisaties hebben echter al grote financiële inspanningen geleverd (direct of indirect) om het pilootonderzoek van Code Lessius naar de noodzaak van een Vlaamse normering te financieren, terwijl beiden, om begrijpelijke redenen, geen vragende partij waren voor de Vlaamse normering.
Een normeringsonderzoek op voldoende grote schaal kost echter geld, veel geld. Tot nu toe is er in Vlaanderen geen echt beleid rond het maken van psychodiagnostisch materiaal en al zeker geen instelling als het Cito die deze opdracht op zich zou kunnen nemen. Het is intussen iedereen ook wel zeer duidelijk geworden dat de mensen die het hardste roepen dat er een Vlaamse normering moet zijn, ineens heel stil worden als de financiering daarvan ter sprake komt. Sommige mensen zeggen dan maar dat de educatieve uitgeverijen het geld moeten ophoesten, aangezien zij heel veel verdienen aan de leesboekjes. Laat ons eerlijk zijn, vanuit die hoek moeten we het niet verwachten: voor een educatieve uitgeverij is er slechts één ding belangrijk, namelijk het laten coderen van hun boekjes door het Cito. En daar moeten zij per boek voor betalen. Een Vlaamse normering is voor hen aan de limiet niet nodig: zij hebben daar geen baat bij. Integendeel, het geld dat ze daarin zouden investeren, levert hen niets op. Ook van beroeps- en belangenverenigingen valt weinig financiële steun te verwachten: zij zien zichzelf eerder als gebruikers en niet als investeerders. Daarenboven heb ik de indruk dat zij maar al te graag de hete aardappel naar elkaar toeschuiven.
Kortom, je zou verwachten dat alle vragende partijen voor een Vlaamse normering eerst samen een sluitend financieel plan opgesteld zouden hebben dat de kosten van een betrouwbare Vlaamse normering dekt, alvorens stennis te maken over de noodzaak van een Vlaamse normering. Nu lijkt het er op dat als het pilootonderzoek van Code Lessius zou uitwijzen dat er toch een Vlaamse normering moet komen, dat er geen financiële middelen zullen gevonden worden om deze normering waar te maken. Als men als gevolg daarvan de kosten zou willen verhalen op de eindgebruiker, dan worden dat peperdure, om niet te zeggen onbetaalbare normen.
re: Wie zal dat betalen? door S.J.
07-05-2012 1:08
#3
Helaas is onze vrije clb-koepel één van die roepers :-(
re: Wie zal dat betalen? door Ann Desmet
03-12-2012 15:01
#4
Is het voor de scholen echt nodig dat er een Vlaamse normering is? Het komt er toch op neer om de vorderingen van de kinderen in kaart te brengen en dat kan toch vanuit de vaardigheidsscore? Of niet?
Reactie plaatsen
Naam+voornaam *
Email *
Reactie
*
Verificatie
*
* - verplichte velden