AVI-forum: vraag en antwoord over de nieuwe AVI-bepaling

Het nieuwe AVI-systeem gaat geleidelijk het oude vervangen. Dit zal logischerwijs een pak vragen met zich meebrengen. Dit forum stelt u in staat om deze vragen te stellen. Lieven Coppens, beheerder van het forum, alsook de andere forum-lezers kunnen meehelpen bij het beantwoorden van uw vraag.

Terug naar onderwerpen
het aantal fouten bij instructie- en frustratieniveau
Janssens Dominique: het aantal fouten bij instructie- en frustratieniveau
20-03-2012 14:35
Beste Lieven,

Naar aanleiding van onze vraag op de AVI- proeftuin (te Eeklo) in verband met het aantal fouten bij instructie- en frustratieniveau, hebben we de handleiding er nog eens bij genomen (Handleiding AVI p19).

We citeren:” Om de score BEHEERSINGSNIVEAU te verkrijgen, moet de prestatie van een leerling aan beide criteria (zowel de leestijd als het aantal fouten)voldoen. Het onderscheid tussen beide andere niveaus is alleen afhankelijk van de leestijd. Als een leerling dus met andere woorden meer fouten maakt dan het toegestane aantal, dan bepaalt de leestijd of hij de score INSTRUCTIE- of FRUSTRATIENIVEAU krijgt.”

U zei ons dat het overschrijden van het maximum aantal fouten een frustratieniveau aangeeft. We volgen hierin zeker uw redenering, maar dit strookt niet wat in de handleiding (p.19) en ook in het boek Diagnostiek van het technisch lezen van Struiksma e.a. (p.123)staat.
We vinden het ook logisch dat een leerling met heel veel fouten en een tijd binnen het instructieniveau, dit niveau eigenlijk niet aankan en hoort in het frustratieniveau.
Graag hadden hierover uw mening zodat we van ons dilemma verlost worden….

Met vriendelijke groetenhet
Het logo-team van PSBLO Claevervelt
Karine, Hilde, Marianne en Dominique
re: het aantal fouten bij instructie- en frustratieniveau door Lieven Coppens
15-04-2012 19:37
#1
Het is inderdaad zo dat er om het onderscheid te maken tussen instructie- en frustratieniveau er enkel moet gekeken worden naar de leestijd. Op de proeftuin heb ik me waarschijnlijk verkeerd uitgedrukt: wat ik bedoelde te zeggen is dat we volgens de regel van het 'gezond verstand' een en ander soms moeten 'relativeren' of 'verzwaren' in functie van het aantal fouten dat een kind gelezen heeft. Er is wel degelijk een verschil in leesvaardigheid bij een instructieniveau met 2 fouten en een instructieniveau met 15 fouten. We gebruiken de AVI-kaarten immers om te weten welke soort instructie, hulp of remediëring een kind nodig heeft. Ik baseer me hiervoor op de definitie van dyslexie zoals die opgesteld werd door de Nederlandse Stichting Dyslexie: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen
van het lezen en/of het spellen op woordniveau.
re: het aantal fouten bij instructie- en frustratieniveau door mels myriam
12-06-2013 19:45
#2
Dus als ik bovenstaand antwoord goed begrijp dan mogen we bij een kind dat ,binnen de instructietijd leest maar 15 fouten of meer maakt , het instructieniveau zelf ombuigen naar frustratieniveau ? Wij , een team van 20 logopedisten , stellen ons namelijk dezelfde vraag en vinden het ontbreken van een duidelijk foutenaantal echt een gemis. Dreigt er dan geen gevaar dat de AVI-normering af en toe een subjectief gegeven wordt waar men met de natte vinger instructie of frustratie bepaalt? Volgende week woensdag komt dit item aan bod in ons groot team , moest er tegen dan een duidelijk antwoord zijn , dan ben ik jullie heel dankbaar !
Reactie plaatsen
Naam+voornaam *
Email *
Reactie
*
Verificatie
*
* - verplichte velden