AVI-forum: vraag en antwoord over de nieuwe AVI-bepaling

Het nieuwe AVI-systeem gaat geleidelijk het oude vervangen. Dit zal logischerwijs een pak vragen met zich meebrengen. Dit forum stelt u in staat om deze vragen te stellen. Lieven Coppens, beheerder van het forum, alsook de andere forum-lezers kunnen meehelpen bij het beantwoorden van uw vraag.

Terug naar onderwerpen
AVI-niveau
Van der Sypt Elsie: AVI-niveau
26-09-2011 11:23
In de mappen technisch lezen vinden we geregeld vb: AVI E6 of hoger.
Hoe moeten we ‘of hoger’ interpreteren of vertalen naar de leerkrachten en ouders toe? Is dit niet te vaag of onduidelijk?

Indien kinderen in januari in groep 3 AVI M4 of hoger halen, hoe test je deze kinderen dan verder in mei? Geven wij deze kinderen een boekje van eind groep 3 of nemen we het boekje van eind groep 4?

Is het nodig dat kinderen die AVI E6 of hoger behaald hebben toch nog verder getest worden tot AVI plus? We merken op dat AVI E6 of hoger het hoogste niveau is dat de kinderen kunnen behalen in de map technisch lezen.

We kijken uit naar je antwoorden.
re: AVI-niveau door Lieven Coppens
10-11-2011 13:20
#1
Dergelijke niveaus zijn er omdat men met de nieuwe AVI-procedure terug gaat naar haar oorspronkelijke bedoeling. AVI heeft de bedoeling om voor de zwakke lezers te achterhalen wat er moeilijk is en geschikte oefen- en remediëringsstof te kunnen kiezen. In die zin is het ook niet nodig om de kinderen, wiens leesontwikkeling goed loopt, door te testen.

Waar men dat wel wil doen, heeft dat meestal te maken met het al sedert jaren achterhaalde lezen in niveaugroepjes waarin de leerlingen allemaal hetzelfde niveau hebben. Achterhaald omdat wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat het lezen in deze groepen de kloof tussen de zwakke en sterke lezers alleen maar groter maakt. De zwakke lezers zouden eerder afleren dan bijleren door gebrek aan goede leesvoorbeelden. In Vlaanderen moet men dan ook dringend werk maken van op zijn minst het lezen in groepen waarin de leerlingen verschillende leesniveaus halen. Zie hiervoor: http://users.skynet.be/lieven.coppens/nieuwsbrief082.pdf
Reactie plaatsen
Naam+voornaam *
Email *
Reactie
*
Verificatie
*
* - verplichte velden